Related Articles
  1. maturitní práce. NEZAMĚSTNANOST VE MĚSTĚ BRNĚ. Daniel Kovář. Brno. 2014. 1 mohou být krátkodobé i dlouhodobé a mají různé příčiny. Krátkodobé výkyvy mohou jídelníčku a omezuje preferenci biopotravin. V životě .. Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných déle než 12 měsíců meziročně vzrostl o 8,1 tis.

  2. 16. prosinec 2016 Věc, kterou jste již 6 měsíců nepoužili a nemáte k ní osobní vztah, vyhoďte. U sezónních věcí Úklid tu proběhne rychleji a také déle vydrží.