Related Articles
  1. Poukazuje se na tvorbu vysoké hodnoty pro zákazníky, na vytváření nových pracovních .. nebo u podílu expatriantů v orgánech společnosti (proměnné x5.5). . prostředí a.s a s.r.o), který preferujeme před pojmem podnik, a to jak obecně, tak křížového vlastnictví, výplaty dividend nebo vzájemného poskytování půjček.